Chit Chat 1 - slovníček k učebnci

Animované filmy - trénuj čtení a zároveň výslovnost

Obrázkový slovníček - procvičuj si výslovnost a zároveň se uč slovíčka

Foniks - t ento výukový program učí děti písmena i nová slova a je zaměřen na výuku jejich správné výslovnosti.
Také učí děti určitá pravidla při čtení a  výslovnosti.

Phonics -  jedná se o fonetickou tabulku. Najetím kurzoru myši na určité písmeno nebo jejich kombinaci se ozve, jak v daném případě zní a po kliknutí na obrázek pod se ozve, jak zní ve slově.

ABC song for Kids - písnička pomalá verze

ABC song for Children - písnička rychlejší verze 

Happy House

The Alphabet Song - abeceda 

Ten little Indian Boy's  - písnička (čísla) pomalá verze a zde rychlá

The Color Train for Kids - vláček s barvami

The Number Train for Kids - vláček s čísly 0-10

The Shape Train for Kids - vláček s tvary 

The Fruit Train - vláček s ovocem 

 

   vláčeks vv

   aaappHH-TTen little Indian Boy's Ten little Indian Boy's

 

 

 

Nejedná se o hru, ale o fonetickou tabulku. Najetím kurzoru myši na určité písmeno nebo jejich kombinaci se ozve, jak v daném případě zní a po kliknutí na obrázek pod se ozve, jak zní ve slově.